Nosov Magnitogorsk State Technical University

المواقع

مانايتاغورسك

Address
Lenin Street, 38, Magnitogorsk city, Chelyabinsk Region, Russian Federation
455000 مانايتاغورسك, تشيليابينسك أوبلاست, روسيا