ماجستير في تنسيق BIM

عام

$expand_more $expand_less

مقدمة

$expand_more $expand_less

عن هذه الكلية

Il Politecnico di Milano è un'università statale italiana a carattere scientifico-tecnologico, fondata il 29 Novembre 1863 a Milano con il nome di "Regio Istituto Tecnico superiore". I suoi campi di s ... قراءة المزيد

Il Politecnico di Milano è un'università statale italiana a carattere scientifico-tecnologico, fondata il 29 Novembre 1863 a Milano con il nome di "Regio Istituto Tecnico superiore". I suoi campi di studio e ricerca scientifica comprendono l'ingegneria, l'architettura e il design. Il Politecnico rilascia i titoli accademici di laurea, laurea specialistica e dottorato di ricerca ed è sede di diversi corsi di dottorato di ricerca e Master universitari. Attualmente l'Università conta circa 36.000 studenti iscritti. إظهار محتوى أقل
ميلان
عرض ملف الكلية
$expand_more $expand_less

طرح سؤال

أكمل هذا النموذج وسوف تتلقى ردًّا من فريق مكتب القبول بالكلية.